PRIVACY POLICY

Deze privacy policy legt uit op welke manieren wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast bevat deze policy informatie over uw rechten en onze verplichtingen. De policy is onderverdeeld in de volgende secties:

1. Wie zijn wij?

2. Wiens persoonsgegevens verzamelen wij en hoe verzamelen wij die persoonsgegevens?

a. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens, welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

b. Met wie delen wij deze persoonsgegevens?

c. Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

3. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

4. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Van tijd tot tijd kan deze privacy policy gewijzigd worden. De meest recente versie van deze privacy policy is beschikbaar op onze website.

1) Wie zijn wij?

Dit is de privacy policy van https://parfum.kruidvat.nl/. Parfum.kruidvat.nl is eigendom van JTG B.V., gevestigd aan de Rijksstraatweg 7, 3316EE Dordrecht (Nederland). U kunt contact met ons opnemen via de telefoon (+31 78 750 7300) of e-mail (sales@jtg.nl).

JTG B.V. is een groothandel in parfums en cosmetica. JTG B.V. is een dochteronderneming van B&S International B.V., een internationaal opererende distributiepartner, gespecialiseerd in fast-moving consumer goods (FMCG) voor diverse nichemarkten. B&S International is een multinational, statutair gevestigd te Nederland.

Let op: Voor vragen over uw voucher of bestelling kunt u contact opnemen met:
vragen@klantenservice.kruidvat.nl

In de uitoefening van onze activiteiten verwerken wij mogelijk persoonsgegevens. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming – in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – kwalificeren B&S International B.V. en de desbetreffende entiteit met wie u in contact bent (hierna: wij, ons) als verwerkingsverantwoordelijke.

2) Wiens persoonsgegevens verzamelen wij en hoe verzamelen wij die persoonsgegevens?

Wat voor u relevant is, hangt af van de relatie die u met ons heeft. Om deze reden is deze privacy policy geschreven op een gelaagde manier, zodat u alleen datgene kunt lezen wat voor u relevant is.

- Indien u een vouchercode verzilvert, verwijzen wij u naar sectie 2.1 van deze privacy policy.

- Indien u onze website bezoekt, verwijzen wij u naar sectie 2.2 van deze privacy policy.

- Indien u ons mailt of anderszins contacteert, verwijzen wij u naar sectie 2.3 van deze privacy policy.

2.1) U heeft een vouchercode verzilvert

a) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens, welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Wanneer u een vouchercode verzilvert, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij verzamelen deze gegevens rechtstreeks bij u zodat wij het product bij u kunnen afleveren.

Wanneer u een vouchercode verzilvert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:

Doeleinden:

Voor- en achternaam, adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats en land), e-mailadres

Om de vouchercode te verzilveren en te koppelen aan de juiste persoon, de producten te leveren, u te contacteren over de levering, onze diensten aan u te verlenen, eventuele klachten en geschillen te behandelen en om onze (juridische) positie vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen.

Wij verwerken deze gegevens omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten bewaren wanneer er wettelijke (fiscale) verplichtingen gelden in het land waar u een product koopt. Wij kunnen uw gegevens ook bewaren wanneer er sprake is van een juridisch geschil.

b) Met wie delen wij deze persoonsgegevens?

Waar dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de doeleinden zoals hiervoor beschreven, delen wij uw persoonsgegevens mogelijk met de aan ons gelieerde entiteiten, incassobureaus, advocaten- en notariskantoren, relevante (belasting) autoriteiten, pakketbezorgers en andere derde partijen. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies en bieden passende

technische en organisatorische maatregelen zodat de bescherming van uw rechten gewaarborgd is.

c) Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang zij nodig zijn om de doeleinden onder sectie a) te vervullen.

Het is mogelijk dat, onder bepaalde omstandigheden, wij genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of wanneer er sprake is van een juridisch geschil.

2.2) U bezoekt onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes welke in uw browser worden geplaatst wanneer een website wordt bezocht. Cookies kunnen persoonsgegevens verwerken.

Op deze website worden alleen technische/functionele cookies gebruikt. Deze cookies zorgen voor de basisfuncties van de website. Zonder deze cookies werkt de website niet goed.

Onze website plaatst de volgende technische/functionele cookies:

Naam

Provider

Doeleinde

Duur

Type

.AspNetCore.Antiforgery

voucherweb-kruidvat-dev.azurewebsites.net

Het voorkomen van XSRF/CSRF aanvallen (Cross Site Request Forgery).

Een sessie

Functioneel

.AspNetCore.Culture

voucherweb-kruidvat-dev.azurewebsites.net

Bijhouden welke locatie/taal de gebruiker heeft geselecteerd.

1 jaar

Functioneel

Authentication

voucherweb-kruidvat-dev.azurewebsites.net

Het registreren of een Admin succesvol is ingelogd. Deze cookie verzameld geen klantgegevens.

14 dagen

Functioneel

2.3) U mailt ons of neemt anderszins contact op

a) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens, welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Afhankelijk van de manier waarop u contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Het kan hierbij onder andere gaan om uw voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer en/of de inhoud van uw email.

Wij gebruiken deze gegevens om u te beantwoorden of u van informatie te voorzien. Waar relevant, gebruiken wij deze correspondentie in juridische geschillen.

b) Met wie delen wij deze persoonsgegevens?

Waar dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de doeleinden zoals hiervoor beschreven, delen wij uw persoonsgegevens mogelijk met de aan ons gelieerde entiteiten, incassobureaus, advocaten- en notariskantoren, relevante (belasting) autoriteiten en andere derde partijen. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies en bieden passende technische en organisatorische maatregelen zodat de bescherming van uw rechten gewaarborgd is.

c) Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang zij nodig zijn om de doeleinden onder sectie a) te vervullen.

Het is mogelijk dat, onder bepaalde omstandigheden, wij genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of wanneer er sprake is van een juridisch geschil.

3) Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben technische, organisatorische en administratieve maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen omvatten onder andere het gebruik van firewalls, authenticatie wachtwoorden en beperkte toegang. Daarnaast is er een security beleid geïmplementeerd: de B&S ICT Security Policy.

4) Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u als betrokkene bepaalde rechten. U heeft:

- het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen;

- het recht op inzage;

- het recht op rectificatie en aanvulling;

- het recht op vergetelheid;

- het recht op beperking van de verwerking;

- het recht op dataportabiliteit;

- het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;

- het recht om uw toestemming in te trekken, wanneer wij verwerken op basis van uw toestemming;

- het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Indien u bij ons een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen, dan kan dit betekenen dat wij onze diensten niet meer kunnen aanbieden. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij gerechtigd om een dergelijk verzoek te weigeren. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het noodzakelijk is de gegevens te bewaren voor een juridisch geschil.

Indien u vragen heeft over uw rechten, deze privacy policy of de verwerkingen van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via:

Legal Department

privacy@bs-international.nl

De Nederlandse toezichthoudende autoriteit is te vinden via:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl